Notificarile de preemptori dosar vânzare nr.70/15.02.2021- A433/1/15 lot 2, teren 9981mp

0
818

notificare preemptori, dosar nr.70 din 15.02.2022