Model declarație pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței

0
3980

Descarcă aici modelul de declarație:

DECLARATIE-PE-PROPRIA-RASPUNDERE-CONSTANTA-ACTUALIZATA-CONFORM-ORDINULUI-DSU-1

Orașul Năvodari intră în carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 22.11.2020, ora 20.00.

Întrucât circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator, vă prezentăm mai jos modelul declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul supus interdicției.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Declarația pe propria răspundere poate fi redactată olograf („de mână”), cu respectarea tuturor câmpurilor obligatorii din declarația tip, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Vă reamintim că în intervalul orar 05.00-23.00, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 4. d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 5. e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 6. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 8. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
 10. j) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 11. k) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie, administrarea unei proprietăţi ;
 12. l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;
 13. m) deplasarea către instituţiile publice şi financiare;
 14. n) deplasarea în scopul exercitării dreptului de vot.

 

Iar, în intervalul orar 23.00-5.00, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 3. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie