MASURI AVIARA

 

Materialele au fost transmise de catre Institutia Prefectului-Judetul Constanta prin adresa nr.1207/13.01.2021(inregistrata cu nr.911/14.01.2021)