M.A.R.E- Proiect social în Orașul Năvodari

0
1410

 

Azi, 23.06.2017, s-a depus  un nou proiect pentru a fi finanțat din fonduri europene, este vorba despre proiectul intitulat „M.A.R.E- Măsuri integrate Aplicate pentru REducerea gradului de sărăcie în comunităţile marginalizate din Oraşul Năvodari în cadrul Programului Operațional Capital Uman, proiect cu un impact social major la nivelul comunității și cu rezultate preconizate extrem de importante.

Finanțat prin cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Apel de proiecte nr. 138 – pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

După ce s-au analizat nevoile concrete ale persoanelor aflate în stare de dificultate, s-a decis ca prin proiect să sr întreprindă o serie de măsuri sociale pentru cel puțin 631 de persoane, în care sunt incluși 260 de elevi și 371 de adulți.

Servicii sociale și obiective de investiții care vor fi realizate prin proiect:

 

  1. Reabilitarea Școlii cu clasele I-IV din cartierul Peninsula și înființarea unui centru comunitar pentru cetățenii din zonă;

 

  1. Înființarea unui serviciu de tip ”after school” în cadrul Scolii ”George Enescu” și dotarea corespunzătoare a acestuia. 102 copii, proveniți din familii cu dificultăți, vor fi incluși în program, vor primi îndrumare de specialitate pentru a obține rezultate școlare mai bune și vor primi o masă caldă, gratuit, timp de 3 ani;

 

  1. Achiziționarea unui microbuz școlar pentru transportarea elevilor, gratuit, din zonele mai greu accesibile ale Orașului Năvodari;

 

  1. Haine și rechizite gratuite, pentru copii 260 de elevi, proveniți din familii aflate în dificultate, vor beneficia timp de 3 ani de haine și rechizite, de câte 2 ori pe an;

 

  1. Achiziționarea unui autoturism adecvat pentru servicii socio-medicale, utilat corespunzător, care va avea misiunea de a interveni în comunitate, la cazurile care necesită deplasarea la domiciliul cetățenilor. Cu ajutorul unei echipe specializate, Primăria Năvodari va acorda, gratuit, servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele aflate în situații dificile;

 

  1. Reabilitarea sau construirea de locuințe sociale pentru cei cu nevoi locative acute, în suprafață de minimum 650 mp;

 

  1. Organizarea de cursuri de formare profesională, gratuit, pentru 280 de adulți din Orașul Năvodari, în 5 specializări de interes pentru economia locală: sudor, ajutor de bucătar, lucrător în structuri pentru construcții, operator confecționer industrial și machior. Pe durata cursurilor, cei care participă vor primi subvenții de peste 1.000 lei / lună;

 

  1. Organizarea de cursuri de antreprenoriat și TIC (tehnologia informațiilor și comunicațiilor) pentru 56 de adulți;

 

  1. Subvenționarea a 30 de planuri de afaceri, întocmite de cetățeni ai Orașului Năvodari, cu câte 25.000 euro pentru demararea unei activități pe cont propriu. Va fi organizat un concurs de planuri de afaceri, sub îndrumarea unor specialiști în domeniu, iar cele mai bune idei de afaceri vor fi susținute cu câte 25.000 euro fiecare;

 

  1. Susținerea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități. Pentru 20 de persoane vârstnice și 15 persoane cu dizabilități vor fi organizate ateliere creative ocupaționale, pentru integrarea în societate;

 

Valoarea totală a proiectului depășește 22 de milioane de lei (5 milioane de euro), iar contribuția Primăriei Năvodari este de 2% din cheltuielile eligibile care îi revin.