Lista funcționarilor care pot participa la examenul de promovare în clasa I ce se va organiza în data de 12 aprilie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
125
  1. 24754/05.04.2021

Lista funcționarilor care pot participa la examenul  de promovare în clasa I ce se va organiza în data de 12 aprilie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. ”a” din Ordinul ANFP 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea  și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarea listă a funcționarilor publici  care pot participa la examen:

 

Nr. crt. Nume și prenume Observații
1 GURGUI MARIAN ADMIS

Proba scrisă se va susține în data de 12.04.2021, ora 10.00.

 

Secretar comisie

 Abagiu Ioana Maria

 Inspector asistent

Compartiment Resurse Umane