Cursuri de calificare profesională pentru asistent maternal profesionist

0
3154

ANUNȚ

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) dorește extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța.

Condițiile prevăzute de legislația actuală pentru desfășurarea activității de asistent materal profesionist sunt următoarele:

– solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;

– solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali/ pensionari și asistenți maternali profesioniști;

– solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o camera separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;

– solicitanții trebuie să prezinte disponibilitate pentru a primi în plasament cel puțin doi copii;

– solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul DGASPC; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei solicitantului;

– solicitanții trebuie să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

 

Persoanele care doresc sa urmeze cursul de calificare profesionala pentru a deveni asistent maternal profesionist se pot adresa DGASPC Constanta-Serviciul Management de Caz pentru Copil-Biroul Alternative de Tip Familial, avand:

–  sediul in municipiul Constanta, str.Ciprian Porumbescu, nr.2,

– program: de luni pana joi: 8,00-16,30 si vineri: 8,00 – 14,00,

– telefon: 0241 488650.