Condiţiile climatice din aceasta perioada au favorizat apariţia si dezvoltarea daunaioritor menţionaţi in buletinul de avertizare, anexat.

0
914

buletin nr.4

Condiţiile climatice din aceasta perioada au favorizat apariţia si dezvoltarea daunaioritor menţionaţi in buletinul de avertizare, anexat.

In vederea combaterii acestora se recomanda produse de proiecţie a plantelor (pesticide)( v Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de omologare.

In cazul in care se vor efectua tratamente chimice se vor lua masurile ce sc Impun pentru protecţia mediului înconjurător

Sa se respecte cu strictele normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor (peşticale), pe cele de securitate a muncii, de proiecţie a albinelor st animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45’1 991 al Ministerului Agriculturii si Alimentaţiei 1786/TB 1991 al Ministerului Transporturilor. 68.0’i 02.1992 al Ministerului Mediului. !5bC»404/l991 al Departamentului pentru Administraţie l.ocala si 127 1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România.

Conform acestui ordin, art. nr.4 stipulează următoarelev