CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE 15.10.2020 PROBA SCRISA

0
923

NR.37845/15.10.2020

 

 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA CONCURSUL DIN  DATA DE 15.10.2020 PROBA SCRISA

 

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 15.10.2020 (proba scrisa):

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa

 

Rezultat proba scrisa

 

1 Păduraru Lavinia –

Ana – Maria

Educator –

Centrul de Zi pentru Copii

88,00 ADMIS
2 Cosma Laura-Mihaela

 

-//- 39,50 RESPINS
3 Vișen Anca -//- NU S-A PREZENTAT

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Interviul se va sustine in data de 19.10.2020, ora 10.00.