Centralizator nominal cu rezultatul probei scrise din 13.02.2018

0
1314

Nr. 16387/14.02.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA CONCURSUL DIN  DATA DE 13.02.2018 proba scrisa si proba practica

 

 

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 13.02.2018 proba scrisa si proba practica:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa

 

Rezultat proba scrisa

 

1 Beli Julieta Mariana Sef formatie muncitori

Compartiment Spatii verzi

 

85,67 Admis

 

2 Negoescu Gheorghe -//- 27,67 Respins

 

 

Cu drept de contestatie pana in data de 15.02.2018, ora 11.15

Interviul se va sustine in data de 19.02.2018, ora 09.00.