Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in data de 16.12.2019 proba scrisa

0
1201

 

Nr.50511/23.12.2019

 

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in  data de 16.12.2019 proba scrisa 

 

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Ghita Nicoleta-

Paraschiva

Educator

Centrul de Zi pentru Copii

69,33 83,33 73,33 Admis
2 Simion Elena-Laura -//- 53,00 71,66 62,33 Respins
3 Botezatu Marilena-

Mirela

-//- Respins

Nu s-a prezentat

 

Afisat astazi, 23.12.2019, ora 11.00