ButanGas România SA: Modalități de avertizare și conduita potrivită a publicului în situația unui accident major

0
521

  O situație de urgență care poate afecta bunuri materiale, persoane sau mediul înconjurător va fi notificată (anunțată) de către Celula pentru situații de urgență a ButanGas România – Sucursala Năvodari organismelor cu atribuții de resort și adusă la cunostință celor care este posibil a fi afectați. Următoarele date vor fi furnizate:

  • Natura accidentului ce a avut loc;
  • Substanțele degajate și cantitatea;
  • Viteza și direcția vântului;
  • Timpul estimat în care ajunge norul toxic;
  • Date despre substanța și măsuri de prevenire împotriva substanței;
  • Modalități de protecție a personalului și populației.

Semnale de urgență și alarmarea

Urgențele care pot apărea în Depozitul Năvodari sunt clasificate astfel:

  • Urgența Clasa A (urgența locală la unul din obiectele din incintă) – scăpări de GPL fără aprinderea vaporilor, situație în care defectele sau operarea greșită pot fi remediate cu resurse și mijloace proprii și care nu au consecințe în exteriorul amplasamentului (ex:scurgeri datorită fisurării unei garnituri, demontării furtunelor flexibile fără a se verifica dacă ventilele sunt perfect închise, spargerea presetupei la o pompă, purjare îndelungată fără supraveghere);
  • Urgența Clasa B (urgență pe amplasament) – scăpări de gaze cu aprinderea vaporilor de GPL și care nu pot fi remediate de personalul operator, fiind necesară intervenția serviciului privat pentru situații de urgență propriu  (ex: spargere de  garnituri cu aprindere, blocare unei supape de siguranță pe deschis și aprinderea gazelor);
  • Urgența Clasa C (urgență în afara amplasamentului) – scăpări de GPL și formarea unui nor potențial exploziv pentru care este necesară intervenția serviciului privat pentru situații de urgență al ButanGas Romania SA, forțele aparținând ISU Constanța, Poliție, Primărie, Garda de Mediu, Salvare.

Înștiințarea se realizează în trepte, funcție de cantitatea de vapori, intensitatea, raza și direcția norului de gaze. Semnalele de alarmă sunt date prin intermediul sirenei pe doua tipuri de semnale.

Pentru Clasa A – nu se introduc semnale acustice.

Pentru Clasa B – durata semnal: 2 minute – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

Pentru Clasa C – durata semnal: 2 minute – 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.

      Încetarea alarmei – sunet continuu, timp de 2 minute, pentru încetarea alarmei.

În toate cazurile considerate posibile (accident chimic, incendiu, explozie, cutremur sau altele) se folosește semnalul de alarmare pentru dezastre.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii nr.59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați).

Populația din zona de risc, pentru evitarea accidentării/intoxicării trebuie să adopte un comportament specific situațiilor de urgență respectând următoarele măsuri:

o   Din momentul depistării sau avertizării primite, vor anunța la 112 – apel unic de urgență, pericolul creat sau dacă există date sau indicii despre persoane care prezintă simptome de intoxicare cu substanțe chimice (ex:miros înțepător și sufocant, usturime a ochilor, nasului și gâtului, tuse, senzații de sufocare și scurgeri prin nas, pierderea cunoștinței);

o   Dacă se află în afara unor clădiri, populația afectată trebuie să se îndepărteze cât mai repede și la distanța cât mai mare de zona de pericol, pe direcția perpendiculară direcției vântului; pe cât posibil deplasarea se va face în mod ordonat și fără a crea panică;

o   Este deosebit de important ca în momentul producerii unor astfel de evenimente, populația să se adăpostească în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de etanșeizare a ușilor și ferestrelor utilizând pentru izolare materiale aflate la îndemână (produse textile, bureți, chit, bandă izolatoare);

o   Se va opri orice instalație de aer condiționat sau de ventilare și nu se vor parasi clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mijloace specifice;

o   Se vor folosi mijloace de protectie specifice, dacă există (mască contra  gazelor, costum de protecție) sau improvizate (mască de tifon sau pânză suprapusă, între care se introduce vată, care se umezesc și se aplică peste nas și  gură legandu-se la ceafă);

o   Pentru protecția întregului corp, se mai pot folosi costume de lucru din pânză cauciucată, pelerine și costume din materiale plastice rezistente, căciuli, șepci, cizme de cauciuc, bocanci, mănuși de cauciuc menajere sau din piele;

o   Acolo unde există adăpost de protecție civilă, se va  căuta imediat pătrunderea în interiorul acestuia și închiderea ermetică a ușilor;

o   Părăsirea clădirilor, adăposturilor se va face numai la înștiințarea organelor de specialitate prin semnalul de „Încetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice.

Un material informativ al ButanGas Romania SA.

 Vezi și ”ROMPETROL RAFINARE SA: Modalități de avertizare și conduita publicului în cazul unui accident în care sunt implicate substanțe chimice periculoase