Autoritatea tutelara

0
5517

{slider ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT}

 1. Certificat de nastere al copilului ( copie si original)
 2. Copie C.I./B.I. a reprezentantului legal si a celuilalt parinte
 3. Certificat de casatorie al parintilor

Dupa caz:

 1. negatie cf. Legii 61/1993
 2. declaratia celuilalt parinte

{slider ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA DE CRESTERE A COPILULUI / STIMULENT}

 1. Copie certificat de nastere al copilului
 2. Copie B.I /C.I. solicitant
 3. Cerere tip
 4. Declaratia celuilalt parinte
 5. Adeverinta de la angajator
 6. Decizie de suspendare a activitatii
 7. Adeverinta ca este in continuare salariat si lucreaza (pentru stimulent)
 8. Livret de familie

{slider DISPOZITII CURATOR IN CAUZE SUCCESORALE}

 1. Cerere pentru instituire curatela
 2. Cererea persoanei care accepta sa fie curator
 3. Copie certificate de nastere
 4. Copie B.I./C.I. al minorului
 5. Copie certificate de deces al persoanei dupa care se dezbate succesiunea
 6. Copie acte ce formeaza masa succesorala

{slider DISPOZITIE CURATOR PENTRU PERSOANE MAJORE CU HANDICAP, BATRANI, BOLNAVI}

 1. Cererea parsoanei care necesita ocrotirea prin curatela
 2. Cererea persoanei care accepta sa fie curator
 3. Copie certificat nastere
 4. Copie B.I./C.I. a persoanei ce urmeaza a fi reprezentata
 5. Copie B.I./C.I. a persoanei ce urmeaza a fi curator
 6. Adeverinta medicala cu mentiunea “apt pentru a fi curator”
 7. Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap

{slider ACTE NECESARE PENTRU TUTELA MINORULUI}

 1. Ancheta sociala efectuata la domiciliul familiei naturale a copilului
 2. Adeverinta medicala pentru copil si familia care solicita
 3. Adeverinta de elev
 4. Adeverinta de venit
 5. Copie B.I/ C.I.
 6. Copie certificat de nastere
 7. Acte din care sa rezulte ca minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca a ambilor parinti (copie certificat deces, hotarari judecatoresti de punere sub interdictie, hotarari judecatoresti privind declararea judecatoreasca a disparitiei, mortii, s.a.m.d.)
 8. Ancheta sociala efectuata la domiciliul familie care solicita tutela
 9. Planul de serviciu aprobat prin dispozitia primarului

{slider NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL AUTORITATII TUTELARE PENTRU ASISTAREA PERSOANEI VARSTNICE C.F. LEGII 17/2000}

 1. Cerere din partea persoanei care urmeaza sa fie asistata
 2. Copie B.I./C.I. a persoanei ce urmeaza sa fie intretinuta
 3. Copie B.I./C.I. a intretinatorilor
 4. Copie de pe actul imobilului si extras de carte funciara
 5. Adeverinta medicaca de la medical psihiatru din care sa rezulte ca persoana varstnica este apta pentru incheiere acte notariale
 6. Acte privind veniturile intretinatorilor si a persoanei asistata

{slider ELIBERARE ADEVERINTE (NEGATII) C.F. LEGII 61/1993 SI A O.U.G. 148/2005}

 1. Cererea solicitantului
 2. Copie B.I. reprezentant legal
 3. Copie certificat nastere pentru copil

{/sliders}