Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen lung și mediu a serviciului de salubrizare în orașul Năvodari

0
811

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen lung și mediu a serviciului de salubrizare în orașul Năvodari,

care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 27 octombrie 2020, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Năvodaru, la numărul de telefon: 0241/761603.