ANUNȚ privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse pentru participarea la concursul din data de 23.03.2021 (proba scrisă)

0
1115

Nr.19087/15.03.2021

ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse pentru participarea la concursul din data de 23.03.2021 (proba scrisă) în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de Referent, Treaptă profesională I din cadrul Compartimentului Monitorizare Locală – Mass Media – Registratură – Arhivă

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 23.03.2021 (proba scrisă) în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de Referent, Treaptă profesională I din cadrul Compartimentului Monitorizare Locală – Mass Media – Registratură – Arhivă.

 

      Nr.

crt.

Nume și prenume

candidat

Postul pentru care candidează/

Compartiment

     Rezultatul selecției

dosare concurs

1 Ivan Liliana Referent, Treaptă profesională I /

Monitorizare Locală – Mass Media –

Registratură – Arhivă

ADMIS

Proba scrisă se va susține în data de 23.03.2021, la ora 10,00, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.

Afișat astăzi 15.03.2021, ora 9,30, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari