Anunț de interes public – Invitație la consultare publică

0
1454
parc machete

parc macheteUAT Orașul Năvodari – Primaria oraşului Năvodari, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional – Axa prioritara 7, Prioritatea de investitii 7.1, inițiază procedura de consultare publică  privind depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului „REALIZARE PARC PENTRU EXPOZITIE PERMANENTA DE MACHETE SI AMFITEATRU IN AER LIBER”. Etapa consultării publice are loc în perioada 09.07.2016 – 09.08.2016. Fișa de proiect poate fi consultată la sediul Primăriei oraşului Năvodari – Serviciul Achiziții Publice – Management Programe, precum şi la adresa de internet www.primaria-navodari.ro.

Prin acest proiect se intenționează amenajarea unui parc ce poate oferi turiştilor, dar şi locuitorilor judeţului Constanța,  posibilitatea vizitării într-un timp relativ scurt a unor machete reprezentând replica la scară mică a unor clădiri/monumente istorice ș.a., inconjurate de spatiu verde si un amfiteatru pentru desfășurarea de evenimente culturale. Vor fi selectate minim 20 dintre construcţiile cu importanţă istorică deosebită din ţara noastră şi din străinătate – clădiri realizate din materiale speciale rezistente la conditiile meteo caracteristice si ignifuge. Suprafata totala a parcului va fi de 15.000 mp, cu o capacitate de accesare de minim 150 de persoane simultan in parcul cu expozitii si de minim 500 de locuri in gradena amfiteatrului.

In cadrul proiectului se va avea in vedere îngrădirea terenului, amenajarea unei parcari auto, amenajarea spatiilor verzi și prevederea acestora cu instalatii de irigatii, alei de acces, amplasarea si construirea machetelor, constructia amfiteatrului si a receptiei, precum si execuția  instalatiilor aferente.  

Parcurile tematice se află într-o continuă creștere de popularitate la nivel global. Numărul vizitatorilor de parcuri tematice sunt în creștere de la an la an. Acestea sunt atractii turistice ce atrag la nivel global oameni de toate vârstele. Realizarea acestui parc va poziţiona oraşul Năvodari pe harta destinaţiilor europene cu parcuri pentru expoziţii de machete.

Persoanele sau entitățile interesate (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere prin email la adresa: secretariat@primaria-navodari.ro, prin fax la nr. 0241/761606 sau pot depune puncte de vedere la Biroul Registratură din cadrul Primăriei Orașului Năvodari până la data de 09.08.2016.

Totodată, aducem la cunoștință publică faptul că în data de 10.08.2016, orele 12.00, la Sala de ședinte a Consiliului Local – Casa căsătoriilor situată în Năvodari, str. Albinelor, nr. 1, bl. B2 – parter, va avea loc întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea, acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului propus.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 0241-761603, int. 129, sau la sediul Primăriei Năvodari, Serviciul Achiziţii Publice – Management Programe.

PRIMAR,
FLORIN CHELARU