Vom reabilita clădirile sociale din orașul Năvodari

0
1322

Astăzi, am depus spre finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, două proiecte care au în vedere anveloparea și creșterea eficienței energetice a fostului Cămin al Liceului Lazăr Edeleanu Năvodari și a Căminului Jandarmerie – din proximitatea Școlii nr. 3 Năvodari – ,,Tudor Arghezi’’.

Primul proiect, intitulat ,,Creșterea eficienței energetice a clădirii Cămin Nou” (Cămin Jandarmerie), prevede realizarea de reparații la fațadele clădirii, execuția izolației termice a fațadelor clădirii cu un sistemul compact cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordarea golurilor (ferestre și uşi) pe toate laturile exterioare pe o suprafață de aprox. 1.859,50 mp.
Se va dezafecta tâmplăria exterioară existentă, inclusiv a celei aferente accesului în clădire și se va înlocui cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă – aprox. 477,10 mp. Se vor monta corpuri de iluminat cu led în spațiile comune, patru centrale termice în condensaţie, pompe de căldură pentru a se asigura confortul termic și panouri fotovoltaice.
Se va realiza hidroizolarea și termoizolarea terasei cu spumă poliuretanică pe o suprafață de 884,00 mp., se va realiza termoizolarea tavanului subsolului cu spumă poliuretanică – 845,00 mp și se va asigura un nivel ridicat de etanșeitate a clădirii.
Cel de-al doilea proiect, denumit ,,Creșterea eficienței energetice a clădirii Cămin nr. 1 Liceu Năvodari”, prevede realizarea de reparații la fațadele clădirii, izolarea termică a fațadelor clădirii cu un sistemul compact cu panouri termoizolante din spumă poliuretanică, placate cu tablă de aluminiu la exterior și bordarea golurilor (ferestre și uşi) pe toate laturile exterioare pe o suprafață de aprox. 1.839,50 mp.
De asemenea, se va dezafecta tâmplăria exterioară existentă, inclusiv a celei aferente accesului în clădire și se va înlocui cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă – aprox. 453,70 mp. Se vor monta corpuri de iluminat cu led în spațiile comune, patru centrale termice în condensaţie, pompe de căldură pentru a se asigura confortul termic și panouri fotovoltaice pentru a se asigura consumul apa caldă.
Totodată, se va realiza hidroizolarea și termoizolarea terasei cu spumă poliuretanică pe o suprafață de 877,50 mp. și se va asigura un nivel ridicat de etanșeitate a clădirii.
Beneficiarii direcți ai acestor proiecte vor fi cetățenii orașului Năvodari care locuiesc în aceste blocuri, clădirile urmând să aibă un aspect estetic.
Valoarea însumată a celor două proiecte depășește 11,4 milioane de lei (inclusiv TVA), aproximativ 2,5 milioane euro, iar contribuția Primăriei Năvodari este de aproximativ 2% din cheltuielile eligibile.
DEZVOLTĂM ORAȘUL NĂVODARI ÎMPREUNĂ !