Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu fonduri europene

0
1394

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari aduce la cunoștința cetățenilor Programul de Ajutor European prin care sunt oferite tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (conform OUG 133/2020), în vederea depunerii dosarelor până la data de 11 septembrie 2020.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se adresează:

  1. a) copiilor din învățământul de stat preșcolar
  2. b) copiilor din învățământul de stat primar (cls. I – IV)
  3. c) copiilor din învățământul de stat gimnazial (cls. V – VIII).

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar și se acordă la începutul anului școlar. Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea rechizitelor și vestimentației necesare frecventării școlii.

Dosarele se depun până la data de 11 septembrie 2020!

Condițiile pentru a beneficia de sprijinul educațional sunt:

1)  copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar – copiii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

2) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial – copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară – respectiv 2.230 lei, conform HG 935 / 2019 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, art. 1 alin. (1).

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru sprijinul educațional în anul școlar 2020-2021, viitorii beneficiari trebuie să se adreseze personalului de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari (Str. Sănătății, nr. 3), prezentând următoarele documente: actele de identitate ale membrilor familiei, dovada veniturilor realizate de familie, adeverință eliberată de unitatea de învățământ, dosar cu șină.

Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0241/760 822.