Scoala „Tudor Arghezi”

0
3474

{slider ISTORIC}

Prosperitatea economică a oraşului Năvodari şi  sporul demografic au avut drept urmare şi creşterea populaţiei de vârstă şcolară. În aceste condiţii, şcolile existente ( nr.1 şi nr.2 ) s-au dovedit neîncăpătoare. Cum n-au existat mijloace financiare pentru construirea unei noi şcoli, s-a hotărât transformarea unuia din fostele cămine ale Grupului Şcolar de Chimie în local de de şcoală. Astfel, în toamna anului 1987 şi-a început activitatea Şcoala nr.3, în care au fost cuprinşi elevii din zona de sud a oraşului.
Activitatea instructiv – educativă a celor 1307 elevi ( 37 clase ) a fost asigurată de un număr de 58 de cadre didactice ( 20 de învăţători şi 38 de profesori ).
Profesionalismul şi competenţa conducerii formată din prof. Alexescu Ion – director şi prof. Vasile Lucia – director adjunct au imprimat de la bun început, proaspătului colectiv un climat de muncă bazat pe conştincioziotate şi înaltă moralitate.
Începând cu vara anului şcolar 1997-1998, au fost efectuate modificări esenţiale în unitate: refacerea hidroizolaţiei, înlocuirea uşilor şi a mobilierului în toate sălile de clasă, refacerea instalaţiei termice, sanitare şi electrice, zugrăvirea şcolii, înfiinţarea a două cabinete de informatică, achiziţionarea de material didactic.
Din toamna anului 2007, scoala si-a schimbat denumirea în Şcoala cu cls.I-VIII ,,Tudor Arghezi”. Începând cu data de 1 septembrie 2012, denumirea este Şcoala Gimnazială ,,Tudor Arghezi”.

{slider MISIUNEA ȘCOLII}

Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari are misiunea de a asigura şanse egale în educaţie tuturor, de a oferi un cadru propice desfăşurării unui act educativ de calitate, de a forma elevi-viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili de a se integra într-o societate dinamică, de tip european.

CE OFERIM ELEVILOR NOSTRI?

 • O școală în care primează obținerea performanțelor școlare de către elevi
 • Cadre didactice foarte bine pregătite profesional
 • Efective de maxim 25 elevi în clasă, lucru care permite realizarea unui învăţământ de calitate
 • Seriozitate şi implicare în desfăşurarea procesului instructiv-educativ
 • Deschidere către comunicare şi tratarea elevilor ca parteneri în educaţie
 • „Cafeneaua de psihologie”- Consiliere psihologică pentru elevi şi părinţi, organizată în colaborare cu Fundaţia „Clubul Părinţilor Plus D”
 • Activităţi extraşcolare şi extracurriculare numeroase şi diversificate
 • Consilierea elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora în vederea admiterii la licee
 • Pregătire suplimentară pentru obţinerea de rezultate la concursurile şi olimpiadele şcolare

{slider PERFORMANȚE}

An școlar 2012-2013

Olimpiade școlare
Etapa națională
Medalie de bronz – Pășcălău Robert (cls. a V-a A) , prof. îndrumător Burlăciuc Maria
Etapa județeană:
     Premiul I: 1
     Premiul al II-lea: 3
     Premiul al III-lea: 10
     Menţiuni: 16

Concursuri naţionale,  județene și interjudețene :
     Premiul I: 22
     Premiul al II-lea: 31
     Premiul al III-lea: 26
     Menţiuni: 32

 

An școlar 2011-2012

 • singura medie de admitere 10 din Năvodari – eleva Enache Maria, la nivelul judeţului Constanţa fiind numai 5 medii de 10
 • Absolvenţi ai clasei a 8-a repartizaţi la licee de prestigiu din oraşul Constanţa: Colegiul Naţional ,,Mircea cel Bătrân”, Liceele Ovidius, Traian, Mihai Eminescu, Decebal

Olimpiade şi concursuri şcolare judeţene, clasele V-VIII:

 • Premiul I: 5
 • Premiul al II-lea: 9
 • Premiul al III-lea: 8
 • Menţiuni: 17

Concursuri Naţionale, clasele V-VIII:

 • Premiul I: 35
 • Premiul al II-lea: 42
 • Premiul al III-lea: 39
 • Menţiuni: 58

Concursuri Naţionale şi Internaţionale, clasele I-IV:

 • Premiul I: 108
 • Premiul al II-lea: 94
 • Premiul al III-lea: 81
 • Mențiuni: 57

{slider PROIECTE ȘI PARTENERIATE ȘCOLARE}

 • „Navo – Pontica” – Proiect Naţional sportiv-turistic, inclus în Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației Naționale
 • „Pariu cu prietenia” – Proiect educațional încheiat cu Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova

Parteneriate cu:

 • Primăria oraşului Năvodari
 • Inspectoratul Școlar Județean Constanța
 • Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Constanța
 • Asociaţia de părinţi ,, Tudor Arghezi “
 • Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi” Craiova
 • Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanța
 • Academia Navală ,, Mircea cel Bătrân ’’
 • Casa de Cultură ,, Pontus Euxinus “
 • Biblioteca oraşului Năvodari
 • Biserica ,,Sfântul Nicolae” Năvodari
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi consiliere Antidrog Constanţa
 • O.N.G.Mare Nostrum Constanţa
 • Clubul Copiilor Întorsura Buzăului
 • Clubul Copiilor Aiud
 • Clubul Copiilor Brăila
 • Unitățile de învățământ din orașul Năvodari
 • Poliţia oraşului Năvodari
 • Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța
 • Palatul Copiilor Constanţa
 • Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
 • S.C. ,,Activ 4You” SRL
 • S.C. Termo Ambient SRL

{/sliders}