Schimbări importante în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
2277
primaria Navodari

primaria NavodariÎncepând cu data de 08.05.2013, în cadrul Primăriei Orașului Năvodari au avut loc o serie de schimbări ce constau în stabilirea de atribuții, în alte Direcții, Servicii, Birouri și Compartimente, unor funcționari publici și personal contractual.

Primarul Matei Nicolae a semnat dispozițiile privind aceste schimbări și anume:

 

Dispoziția nr. 518/08.05.2013 prin care contractele de achiziții publice care până acum erau semnate de Director Direcția Juridică, vor fi semnate de către consilierul juridic Sineschi Mariana.

Dispoziția nr. 519/08.05.2013 prin care atribuțiile de Director Executiv al  Poliției Locale sunt preluate de către funcționarul public Lazăr Florian, iar atribuțiile acestuia vor fi duse la îndeplinire de fostul Director Executiv al Poliției Locale, Necula Constantin, prin Dispoziția nr. 525/08.05.2013.

Dispoziția nr. 520/08.05.2013 prin care atribuțiile de Director Executiv al Direcției de Asistență Socială au fost date spre îndeplinire doamnei Răstoacă Liliana, iar fostului Director Executiv Chiru Daniela-Mihaela prin Dispoziția nr. 522/08.05.2013 i s-au stabilit atribuții în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartiment Evidența Domeniului Public și Privat.

Prin Dispoziția nr. 524/08.05.2013 a încetat aplicabilitatea Dispoziției nr. 612/30.04.2009 prin care doamna Scarlat Cerasela îndeplinește atribuțiile de Director Executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat și tot prin aceasta i se stabilesc atribuțiile de Șef Serviciu Gospodărire Comunală.

Prin Dispoziția nr. 526/08.05.2013 cu privire la stabilirea unor atribuții de serviciu, doamna Neacșu Vasilica, inspector în cadrul Compartimentului Evidența Domeniului Public și Privat, va exercita atribuțiile prevăzute în fișa postului de Director Executiv al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Prin Dispoziția nr. 521/08.05.3012, atribuțiile de Șef Formație Muncitori Spații Verzi ale doamnei Beli Julieta-Mariana au fost preluate de domnul Botaș Paul-Liviu, iar doamna Beli Julieta-Mariana, prin Dispoziția nr. 523/08.05.2013, rămâne cu atribuțiile de muncitor în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Spații Verzi.

De asemenea, pe o perioadă de 30 de zile, atribuțiile doamnei Ciocan Georgiana-Sorina, șef Birou Resurse Umane, au fost preluate de către doamna Epuraș Viorica, referent de specialitate din cadrul Biroului Resurse Umane al Primăriei Năvodari.

În perioada următoare, analiza activității funcționarilor din cadrul Primăriei Orașului Năvodari va continua.