S-au schimbat condițiile și criteriile pentru AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI pe raza orașului Năvodari! REGULAMENT ȘI FORMULARE ONLINE

0
3266

Printre principalele modificări enumerăm:

  • Se interzice amenajarea sau amplasarea de construcții ușoare din orice material, rulote, tonete, chioșcuri, containere, corturi etc. pe domeniul public în vederea exercitării oricărui tip de comerț stradal de produse alimentare și nealimentare, precum și prepararea de alimente de-a lungul Promenadei – Mamaia Nord, a bulevardului Mamaia Nord, cât și pe străzile adiacente acestora. Excepție fac evenimentele autorizate și organizate de Primăria Năvodari sau în parteneriat cu aceasta în spații special amenajate pentru un anumit interval de timp și în anumite condiții
  • Pe domeniul privat se poate accepta desfășurarea de activități comerciale în spații special amenajate și autorizate conform Legii 50/1991 cu destinație de spații comerciale și respectând condițiile de autorizare ale agenților economici conform HCL 292/03.12.2021 și completările ulterioare. Alte tipuri de amenajări sunt interzise
  • Se interzice amenajarea de spații de joacă și distracție cu caracter economic pe domeniul public și privat, altele decât cele obligatorii prin OMS119/2014 aferente imobilelor edificate
  • Este interzisă amplasarea de echipamente și instalații de agrement destinate copiilor și adulților de-a lungul Promenadei – zona Mamaia Nord, pe zona de nisip, excepție făcând sectoarele de plajă cu destinații aprobate prin HCL 29/08.02.2007 – PUZ amenajare plaja Năvodari. Echipamentele se vor amplasa la minim 10 metri liniari de Promenadă.

Regulamentul pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe teritoriul administrativ al Orașului Năvodari poate fi consultat AICI

Documentele necesare și formularele tip sunt disponibile AICI