REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE organizat în data de 18.10.2021 (proba scrisă)

0
1101

Nr. 69651/07.10.2021

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

organizat în data de 18.10.2021 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 18.10.2021 (proba scrisă):

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Bombea Carmen Liliana Îngrijitor vârstnici – Unitate de îngrijirela domiciliu pentru persoane vârstnice. ADMIS
2 Ailesei Aurel Muncitor necalificat – Ecarisaj

 

ADMIS
3 Mârzan Dumitru Muncitor calificat I – Întreținere Reparații RESPINS – nu face dovada starii de sanatate corespunzatoare

Art. 31 din HG 286/2011:
”După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

 

Proba scrisă se va susține în data de 18.10.2021, ora 10.00.

Proba practică se va susține în data de 19.10.2021, ora 10.00.

 

Secretar comisie concurs,

Inspector asistent,

Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria

Afișat astazi 07.10.2021,  ora 15.00.