Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 15 iulie 2021, în cadrul Primariei orașului Navodari

0
73

Nr.49649/15.07.2021

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 15 iulie 2021, în cadrul Primariei orașului Navodari  

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Funcția pentru care candidează/Compartiment Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1 Șandru Gabriela Asistent medical, grad principal,

studii postliceale/Asistență Medicală Școlară și Asistență Medicală Comunitară

100,00 Admis

 

Secretar comisie, 

Referent de spec.

Epuraș Viorica

Afișat astăzi 15.07.2021, ora 1500.