Rezultatul probei scrise la examenul de PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL organizat in data de 15.04.2021-proba scrisa, in cadrul primariei orasului Navodari

0
969

NR.27843/15.04.2021 

            Avand in vedere prevederile art. 60 alin (2) si art.67^1 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numar de inregistrare dosar de inscriere candidat Functia publica Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 23950/31.03.2021 Inspector, clasa I, grad profesional principal 81,33 Admis
2 23952/31.03.2021 Inspector, clasa I, grad profesional principal 81,33 Admis
3 24082/01.04.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superiotr 81,33 Admis
4 24099/01.04.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 90,66 Admis
5 24188/01.04.2021 Politist local, clasa I, grad profesional superior 81,33 Admis
6 24281/01.04.2021 Politist local, clasa I, grad profesional principal 81,33 Admis
7 24640/05.04.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior 92,66 Admis
8

 

24644/05.04.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior 83,33 Admis
  • Candidatii declarati admisi vor sustine interviul in data de04.2021, ora 10.00 la sediul primariei orasului Navodari;
  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor;

Se afiseaza  astazi, 15.04.2021, ora 16.00,  la sediul si pe site-ul Primariei orasului Navodari.