Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat in data de 18 decembrie 2017 (proba scrisa)

0
1707

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat in data de 18 decembrie 2017 (proba scrisa) in cadrul Primariei orasului Navodari, judetul Constanta

 

            Avand in vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Jacota Ramona Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Autoritate Tutelara – Relatia cu Consiliul Local 84,00 Admis
2 Mihalcea Mirela-Camelia Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Monitorizare proiecte 81,33 Admis
4 Hazu Georgeta Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Comunicare-Relatii Publica-Informare Turistica-Arhiva 85,33  

Admis

 

Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat in data de 18 decembrie 2017 (proba scrisa) in cadrul Primariei orasului Navodari

 

            Avand in vedere prevederile art.62, alin.3 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica pentru care candideaza Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Hazu Georgeta Referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Comunicare-Relatii Publice-Informare Turistica-Arhiva 100,00 Admis
2 Mihalcea Mirela-Camelia Inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Monitorizare 94,66 Admis
3 Jacota Ramona Inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local 85,00 Admis