Rezultatul pentru proba scrisă la concursul din data de 08.02.2018

0
1205

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA CONCURSUL DIN  DATA DE 08.02.2018

 

 

In conformitate cu prevederile Art.30, alin.2 si alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri pubice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 08.02.2018 (proba scrisa):

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/compartiment Medie punctaj proba scrisa Rezultat

proba scrisa

1 Moldoveanu Madalina-Ioana Inspector de specialitate, gradul I/ Comp.Mnagement Programe 83,33 Admis
2 Dobrin Alina Inspector de specialitate, gradul IA/ Comp.Secretariat 79,66 Admis
3 Jianu Ancuta-Alexandrina Inspector de specialitate, gradul I/ Comp. Administrare drumuri, strazi, salubrizare, spatii verzi 87,00 Admis
4 Cimpeanu Nicolae -“- 61,33 Admis
5 Batica Mihaela Iuliana -“- 32,00 Respins

 

In conformitate cu prevederile Art.31 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, după afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Interviul se va sustine in data de 14.02.2018, ora 9,00.09