Rezultatele finale ale concursului de RECRUTARE organizat în data de 12.05.2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Navodari, județul Constanța

0
883

 

 Nr.46554/19.05.2022 

 Rezultatele finale ale concursului de RECRUTARE organizat în data de 12.05.2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Navodari, județul Constanța

 

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

 

Nr.

Crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Functia publică/Compartiment Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 39970/26.04.2022 Consilier, clasa I, grad profesional superior/ Serviciul Buget Contabilitate 62,00 99,33 161,33 Admis
2 37041/12.04.2022 -//- 64,00 76,33 140,33 Respins
3 40046/27.04.2022 -//- 36,50 Respins la proba scrisa Respins
4 38531/18.04.2022 -//- 33,00 Respins la proba scrisa Respins
5 40143/27.04.2022 Politist local, clasa I, grad profesional debutant/Biroul Ordine si Liniste Publica 60,50 100,00 160,50 Admis
6 36710/11.04.2022 -//- 31,00 Respins la proba scrisa  

Respins

7 39566/20.04.2022 -//- 30,50 Respins la proba scrisa  

Respins

 

Afișat astăzi 19.05.2022 ora 10.00

Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina