Rezultat selecție dosare pentru concursul din 12.04.2018

0
1286

PROCES  VERBAL

incheiat astazi, 03.04.2018, cu ocazia selectarii dosarelor depuse pentru participarea la concursul din data de 12.04.2018- proba scrisa si proba practica

In conformitate cu prevederile Art.19 alin.2 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs a procedat la selectarea dosarelor depuse in vederea participarii la concursul organizat in perioada 12.04.2018 proba scrisa si proba practica.

Pentru participarea la concurs s-au inscris urmatorii candidati:

–  pentru posturile vacante de Muncitor calificat, tr.prof.I – studii generale/medii, vechime in meserie minimum 5 ani- Compartiment Intretinere-Reparatii: Chiru Ion, Nitu Florin, Hritcu Dumitru;

– pentru posturile vacante de Muncitor calificat, tr.prof.II – studii generale/medii, vechime in meserie minimum 4 ani- Compartiment Intretinere-Reparatii: Avram Marian;

– pentru postul vacant de Muncitor calificat, tr.prof.III – studii generale/medii, vechime in meserie minimum 3 ani- Compartiment Intretinere-Reparatii: Baba Mihai, Nedel Florin-Mircea;

– pentru posturile vacante de Muncitor calificat, treapta profesionala II– studii generale/medii, vechime minim 4 ani in munca ca lucrator in activitatea de intretinere spatii verzi, dovedita cu acte (adeverinta, carnet de munca) – Compartiment Spatii Verzi: Constantin Sanda, Comanici Elena, Gontariu Sandita, Ion Nicoleta;

– pentru postul vacant  de Muncitor necalificat, tr.prof.I studii generale/medii, vechime minim 1 an in munca ca lucrator in activitatea de intretinere spatii verzi, dovedita cu acte (adeverinta, carnet de munca)Compartiment Spatii Verzi: Echimov Luminita;

– pentru postul vacant  de Portar – studii medii Compartiment Intretinere-Serviciul Administrativ: Ograzeanu Marian, Dodis Marinela, Nistorache Nicusor;

– pentru postul vacant  de Portar – studii generale Compartiment Intretinere-Serviciul Administrativ: Stanciu Georgeta-Camelia, Ficu Doinita.

 

 

In urma verificarii dosarelor depuse, din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de participare la concurs, comisia de concurs a hotarat:

Descarcă aici fișierul complet ”Rezultat selectie dosare”