Rezultat selectie dosare depuse pentru ocuparea a 3 posturi contractuale, la concursul organizat în data de 11.04.2022 (proba scrisa si proba practica)

0
919

În conformitate cu prevederile Art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică):

Nr. Crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/ Compartiment Rezultat selectare dosare de concurs
1 Buștihan Florin muncitor calificat, treaptă profesională IV Compartiment: Cantinei de Ajutor Social ADMIS
2 Turturică Bogdan – Costi muncitor calificat, treaptă profesională IVCompartiment: Ecarisaj ADMIS

Întrucât proba scrisă era susținută doar pentru postul de îngrijitor vârstnici, având în vedere că pentru postul respectiv nu a fost depus nici un dosar, proba scrisă nu se va mai susține.

Cu drept de contestație până în data de 04.04.2022, ora 12.00.

Proba practică se va susține în data de 11.04.2022, ora 13.30.