Rezultat proba scrisă la concursul de recrutare din 05 mai 2022

0
998

Nr.42634 /05.05.2022

 Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 05 mai 2022 în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

            În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.60, alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 37471/13.04.2022 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal/ Compartiment Beneficii de Asistență Socială 88,50 Admis
2 37083/12.04.2022 Consilier, clasa I, grad profesional asistent/ Compartiment Protecția Copilului 74,50 Admis
3 37700/14.04.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 70,00 Admis
  • Candidaţii nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 09.05.2022, ora 14.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Afișat astăzi  05.05.2022, ora 14.00 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.

 Secretar comisie,

Inspector, Anane Dorina