Regulament de utilizare al terenului sintetic cu structură metalică din zona parcului „Țara Piticilor”

0
5508

REGULAMENT  DE UTILIZARE

Baza Sportiva  ,,Chimia’’

Teren sintetic cu structura metalica din zona parcul,,Țara Piticilor’’

 

 

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare al Bazei Sportive  ,,Chimia’’ si terenul cu structura metalica din zona parcului ,,Țara Piticilor’’ ,dat în administrarea Clubului Sportiv Navodari , cuprinde norme de organizare și funcționare a bazelor  sportive, în temeiul Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul bazei, pentru personalul de întreținere și curățenie, pentru antrenori, profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea  bazelor sportive.

Art.3. În incinta bazelor sportive se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. În mod excepțional, cu aprobarea Primariei Orasului Navodari pot avea loc și alte activități de interes public.

Art.4. Obiectivele funcționării bazei sportive sunt:

 1. a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național și internațional;

b)deservirea unităților de învățământ de pe raza orașului în realizarea planului-cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit, precum și desfășurarea unor competiții sportive școlare de interes local, județean sau național;

 1. c) deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Primariei Orasului Navodari
 2. d) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării.

CAPITOLUL 2 – CONDIȚII DE UTILIZARE

Art.5. Terenurile pot fi folosite după cum urmează:

– teren sintetic  de fotbal ,având dimensiunile de 90m / 54,5 m pe lungimecu porti de 7,32/2,44 si Sala Sporturilor terenul avand dimensiunile 40m/20m cu porti de 3/2-Baza sportiva Chimia;

– teren sintetic cu  cu structura metalica de fotbal  cu porti de 5m/2m;

Art.6. Utilizatorii prevăzuți la art. 4 litera b) din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat au acces numai în prezența cadrului didactic(antrenori). În aceste situații cadrele didactice își asumă răspunderea pentru întreaga activitate a acestora.

Art.7(1) Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, spectatori etc), au următoarele obligații:

 1. a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament;
 2. b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazelor sportive;
 3. c) să folosească terenurile, vestiarele, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;
 4. d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
 5. e) să nu pătrundă în incinta terenurilor fără aprobarea administratorului;
 6. f) să păstreze curăţenia şi ordinea spaților utilizate.

(2) Se interzice:

 1. a) fumatul, spartul semintelor, consum produse alimentare, consumul de alcool cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substanțelor halucinogene, în incinta bazelor sportive;
 2. b) accesul în incinta bazelor sportive cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, scutere, atv-uri sau alte obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic.

(3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor (baza sportiva Chimia si terenul  sintetic cu structura metalica)vor avea acces pe teren doar participanții la activitatea sportivă ,               jucători, rezerve, arbitrii, antrenori ,iar spectatorii vor rămâne  în tribună .

Art.8. Accesul pe terenurile de sport se face numai după achitarea tarifului de utilizare(unde este cazul) cu următoarele precizări:

 1. a) utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc cât și utlizări necorespunzătoare a elementelor din dotare bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru nici un incident, accident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
 2. b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru furtul, pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenurilor de sport;
 3. c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice faptă ,de încalcare a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;
 4. d) accesul pe terenurile sintetice de sport poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată(ghete sau adidasi cu crampoane turnate) curată și diferită de încălțamintea de stradă.          Este  interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal ;
 5. e) maieurile / vestele, puse la dispoziție de administratorul bazelor sportive, vor fi purtate doar peste tricouri, în nici un caz direct pe piele;
 6. g) accesul pe terenul de joc este interzis in conditii meteo nefavorabile practicarii activitatilor sportive(ploi abundente, inghet, zapada etc.)

Art.9(1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:

 1. a) nerespectării prezentului regulament;
 2. b) folosirii unui limbaj obscen, necuvincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă are un comportament care să prejudicieze valorile sociale;
 3. c) tulburării liniștii publice, în timpul folosirii terenurilor de sport, prin producerea de zgomote, muzica, cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;
 4. d) nerespectarii în mod repetat a observaților administratorului bazei sportive;
 5. e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;
 6. f) nerespectarea intervalul orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.

(2) Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament se sancționează contravențional cu amendă de catre institutiile abilitate  iar, în funcție de gravitatea faptei ,poate duce la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau a evenimentului cât și la plata daunelor produse, decise de administratorul bazei sportive.

Pentru faptele săvârșite(orice forma de deteriorarea a bunurilor bazelor  si terenurilor  sportive) antrenor,cadru didactic,persoana fizică sau juridică care a închiriat terenul (unde este cazul)care, prin cererea de folosire a acestuia a luat la cunoștință și și-a însușit prevederile prezentului regulament, este obligat să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte, în caz contrar este direct răspunzător.

Utilizatorii care beneficiaza deterenurile si bazele sportive, care prin cererea de folosire a acestuia, au luat la cunoștință și și-au însușit prevederile prezentului regulament, sunt obligati sa pastreze/mentina  curatenia si  dupa terminarea programului activitatilor sportive.

CAPITOLUL 3 – Taxe de utilizare, mod de organizare și funcționare

Art.10 Orarul de funcționare(vara) este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-21:00;

Orarul de funcționare(primavara si toamna) este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-20:00;

Orarul de funcționare(iarna) este de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-16:00;

Art.11 Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează baza sportivă, exceptiile sunt adresate prin cereri catrePrimaria Orasului Navodari  .

Art.12 -(1) Taxe de utilizare

TEREN SINTETIC

Terenuri minifotbal        Teren mare

Luni– Duminica                Luni – Duminica

08:00 – 21:00                     08:00 – 21:00

70 lei / 1h                             150 lei / 1h

Taxele percepute sunt taxe locale aprobate de catre Consiliul Local

(2) Mod organizare și reduceri aplicate la taxele de la alin. (1)

Solicitanții pot transmite cereri de utilizare a terenurilor de fotbal,sau alte sporturi, către administratorul bazei sportive, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de consiliu pentru anul 2018, urmând ca în anii următori aceste cereri să fie depuse în perioada 01.01 – 15.01.a anului in curs.Clubul Sportiv Navodari, scolile si liceul din orasul Navodari au prioritate in stabilirea programului de utilizare al tuturor terenurilor si bazelor sportive din orasul Navodari.

Aceste cereri vor fi soluționate în termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere în ordinea următoare:

1.Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în Navodari, afiliate la Asociatia Judeteana de Fotbal /Federația Română de Fotbal , care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din Constanta/ România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal;

– nu vor vor achita  taxe

2.Școlile de fotbal cu sediul în Navodari (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Asociatia Judeteana de Fotbal/Federația Română de Fotbal;

– nu vor vor achita  taxe

3.Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în Navodari (pentru copii până la 18 ani-scoli, licee);

– nu vor vor achita  taxe

4.Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală/ Agenda Sportivă a Primariei orasului Navodari ;

a)nu vor achita  taxe, pentru cei  din sistemul public

 1. b) vor achita 50 % din taxe, pentru cei din sistemul privat.

5.Asociațile și cluburile de fotbal cu sediul în celelalte localități din judet/țară, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal.

– vor achita taxă conform art. 12 alin. 1

13.Amatori

– vor achita taxă conform art. 12 alin. 1

Pentru toate cazurile de mai sus se va lua în considerare perioada, numărul de ore solicitate cât și plata anticipată pentru acestea. Dacă și după această departajare sunt solicitanți egali, atunci se vor departaja după ordinea numărului de înregistrare a cererilor depuse.Ulterior se vor pot face rezervari pe tot parcursul anului, în baza cererilor de închiriere . Acestea vor fi soluționate după ordinea numărului de înregistrare al cererilor depuse.

(3) Modificarea orarului sau reprogramarea unor activități, se pot realiza de comun acord (atât la inițiativa solicitantului cât și  a administratorului), cu condiția neafectării altor acțiuni programate în prealabil.

În situația în care o acțiune nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteo nefavorabile, sau a unor evenimente  avizate de către Primăria sau Consiliului Local ale orasului Navodari , reprogramarea se va face într-un termen, dupa o consultare prealabilă a solicitantului.

Art.14. Plata se va putea efectua la casieria  bazei sportive C.S.Navodari

Art.15. Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 minute (1h) și maxim 2 ore(120min).

Art.16 În baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții ,gen scene ,și fără a organiza pe teren puncte de vănzare sau preparare de produse.

Toate evenimentele se supun analizei și aprobării  Clubului Sportiv Navodari si Primariei Orasului Navodari, .