Regulament de desfășurare ”Concurs cu premii Skateboard și Concurs cu premii Graffiti” organizate în data de 15.09.2019

0
1842
Data:15.09-2019 ora 10.00

Organizator: Primaria Navodari

Locul de desfasurare : Skatepark  Navodari

Participanti: locuitori ai orasului Navodari
 
 Premii concurs Skateboard:cupe,medalii,diplome,skateboard-uri,genunchere,cotiere,casti de protectie ,tricouri etc
Premii concurs  graffiti:spray-uri,genti utilitare,seturi de markere,tricouri,masti de protectie etc

Regulament Skateboard

 Concurenții cu vârste sub 18 ani trebuie să prezinte acordul pentru minori completat și semnat de parinti , prin care aceștia își dau acordul cu privire la participarea copiilor lor, la concursul de skateboard. Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere în urma unor potențiale accidentări în cadrul probelor de skateboard. Concurenții sunt obligați să asculte indicațiile organizatorilor cu privire la desfășurarea antrenamentelor și probelor de skateboard din cadrul evenimentului. Concurenții se pot antrena pe elementele de concurs doar după INSCRIEREA IN CONCURS. Completarea fiecărei rubici din fișa tip pentru înscriere este obligatorie. Nerespectarea acestui punct din regulament va rezulta în neparticiparea la concurs/antrenamente. Concurenții înscriși pe  sunt obligați să semneze fișa de înscriere la ofice-ul amenajat, doar apoi pot începe antrenamentele pe elementele de concurs. Concurenții nu vor distruge sau afecta în niciun fel echipamentele organizatorilor sau sponsorilor; în caz contrar vor fi descalificați și vor fi obligați la plata daunelor. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica anumite prevederi ale prezentului regulament. Aceste eventuale modificări vor fi anunțate în avans. Minorii se vor prezenta cu  Acordul pentru minori completat de către unul din părinți/tutori legali, în caz contrar riscând să nu poată participa la compeţitie. Probele de Skateboard  au următoarele categorii: 1) Juniori (< 16 ani) 2) Seniori (> 16 ani)

Regulament Graffiti

        1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Primaria Navodari.Participanții sunt locuitori ai orasului Navodari.Concurentii sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile din Romania. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare imediat, după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări.

2. DESCRIEREA CONCURSULUI:

 Concursul  presupune personalizarea cu graffiti a suprafetei de beton de la Skatepark Navodari.Organizatorul  va pune la dispoziție materialele necesare pentru realizarea acestor desene.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

 Înscrierile se vor face începând cu data de 04 septembrie , până pe data de 15 septembrie ora 10.00. Orice participant sau  echipă care încearcă să se înscrie după această dată si ora, nu va fi luată în considerare. După încheierea perioadei de înscriere, imaginile vor mai putea fi vazute pe pagina de facebook  a Primariei Navodari până pe de 16 septembrie . Publicarea câștigătorilor se va face pe data de 16 septembrie, până la ora 16:00.

4. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 Câștigătorii vor fi desemnați de comisiei de jurizare.Comisia de jurizare reprezintă votul comisiei de apreciere (punctaj). Juriul este format din trei reprezentanti ai Primariei Navodari,si trei reprezentanti ai publicului prezent . Mod de votare, calcul punctaje:  Cel mai bun desen va primi 10 puncte, următoarul 9 ș.a.m.d.Schița sau desenul  cu cele mai multe voturi din partea comisiei va primi 10 puncte, urmatoarea 9, s.a.m.d. Clasamentul final este realizat, în ordine descrescătoare, prin totalul numărului de puncte obținut de schițe . În cazul în care există mai multe echipe cu același punctaj, (dacă punctajul primelor două echipe este același ele ramân câștigatoare,) departajarea acestora se va face de către comisia de jurizare.

5. CONTESTAȚII Contestațiile se vor depune la cel mult 10 minute de la anuntarea punctajului. Acestea vor fi analizate de către juriul format din cei 6 membri menționați mai sus și vor fi soluționate pe loc. După rezolvarea contestațiilor, vor fi anunțate echipele câștigătoare.

 6. PREMII  se vor acorda după finalizarea concursului .

 7.  ACORDAREA PREMIILOR .Premiile se vor acorda membrilor echipelor câștigătoare după finalizarea concursului . Prin participarea la acest concurs ,,Skatepark  si Graffiti’’concurentii se obliga sa cedeze  toate drepturile care decurg din drepturile de autor, drepturile conexe asupra schițelor trimise și desenelor pe care aceștia le vor realiza pe platforma de beton a Skatepark Navodari.

 08. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR. Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 09. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date. Prin simpla participare la aceasta activitate, participanții sunt de acord ca cu acest fapt,iar schițele trimise și desenele realizate să fie folosite de către Primaria Navodari în diverse materiale online, tipărite, audio, video, etc.

10. DISPOZIȚII FINALE .Prin înscrierea la acest concurs, fiecare participant: – declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv regulamentul de înscriere şi participarea la concursul ,Skatepark si Graffiti’’; – declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi la concurs, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs; – declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor; – declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul concursului ; – înţelege că nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea echipei din concurs; – Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a câștigurilor. Prin acceptarea acestui regulament, participanții sunt de acord ca schițele și desenele realizate să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale online, tipărite, audio, video, etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe pagina oficiala a site-ului Primariei Navodari, a evenimentului. Modificarea își produce efectele de la data publicării acesteia. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la concurs, din motive obiective, a unei echipe sau a unui participant (schițe care nu se încadrează în temă, s.a.m.d.).

11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.