Regulament Concurs de pescuit sportiv 2018

0
1858

R E G U L A M E N T OFICIAL

,,Festivalul Peștelui’’

NĂVODARI – EDIȚIA I

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV

 

 

 

Data:08.09.2018

Organizator: Primăria Năvodari

Locul de desfășurare : ,,Balta lui Mihai’’ Năvodari  (în spatela Lidl)

 

R E G U L A M E N T

Concurs pescuit sportiv staționar

Locuri disponibile: 50. Orarul de desfăşurare: 06:30 – întâlnirea participanţilor la stăvilar – prezenţa; 06:35- 07:00 – tragerea la sorţi a standurilor şi deplasarea concurenţilor către standuri; 07: 00 – 07:30 – pregătirea concurenţilor pentru concurs; 07:30 – STARTUL concursului; 07:30 – 12:00 – desfăşurarea concursului; 12:00 – FINALUL concursului; 12:00 – 12:30 – cântărirea capturilor şi întocmirea clasamentului; 13:00 – festivitatea de premiere

TRAGEREA LA SORŢI A STANDURILOR 1. Tragerea la sorţi a standurilor se va efectua în două etape: I.prima etapă o constituie stabilirea prin tragere la sorţi a ordinii în care concurenţii vor extrage standul în care urmează să pescuiască; ÎI. în etapă a două se extrage standul după următorul algoritm: a. concurentul va extrage standul, în ordinea stabilită în prima etapă

REGULI LE PESCUITULUI / ECHIPAMENTUL DE PESCUIT FOLOSIT ÎN CONCURS

  1. Concurenţii vor utiliza maxim trei scule(,,fixe’’) de pescuit, prevăzute cu un singur cârlig (pescarul poate păstra în stand mai multe scule de pescuit însă va utiliza doar două dintre ele la un moment dat); 2. Nădirea se va efectua doar prin utilizarea metodelor specifice pescuitului staţionar (momitor, coşuleţ, praştie, cupă de nădire sau aruncare din mână); 3. Este interzisă nădirea cu rachetă, catapulta, sau altă metodă agresivă, nespecifică pescuitului staţionar; 4. Pentru protejarea peştilor capturaţi concurenţii vor folosi minciog şi juvelnic din materiale textile ; 5. Concurentul nu are voie să pescuiască din apă, toate operaţiunile aferente pescuitului (aruncat, nădit, înţepat şi recuperat peştele) vor fi efectuate de pe mal; 6. Nu se acceptă intrarea în apă pentru luarea peştelui în minciog; 7. Toate operaţiunile din stand legate strict de pescuit (aruncat, recuperat, luarea peştelui în minciog, nadit, preparare nadă, etc.) vor fi efectuate doar de către concurent, nefiind permis ajutorul din partea unei alte persoane; 8. Este interzisă utilizarea sistemelor electronice de semnalizare a trăsăturilor; 9. Fiecare concurent va avea dreptul să utilizeze maxim 5 kg de nadă şi momeală, indiferent de natură acesteia (mixuri, pelete, seminţe, momeală vie, etc.); 10. Lăţimea standului va fi de 3 m, distanţa dintre două standuri minim 5 m, fiecare concurent fiind obligat să pescuiască doar în dreptul standului său. 11. Părăsirea standului nemotivat şi fără aprobare din partea arbitrilor este interzisă. 12. Sunt interzise cu desăvârşire: comportamentul nesportiv, injuriile la adresa concurenţilor sau arbitrilor sau orice fel de atitudine ostilă şi nepotrivită. Încălcarea acestor interdicții va duce la excluderea din concurs. 13. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul concursului. Încălcarea acestei interdicții atrage excluderea din concurs.

ARBITRAJ 1. În intervalul rezervat pregătirii concurenţilor (07:00 – 07:30) arbitrii se vor deplasa în standuri pentru a se asigura că sunt respectate reguli prevăzute în regulament (un singur cârlig pe scula cu care se pescuieşte, marker/baliză interzise, rachetă/catapultă interzise, minciog şi juvelnic din material textile, verificarea cantităţii de nadă şi momeală admisă – maxim 5 Kg); 2. Următoarele abateri de la regulament vor fi sancţionate iniţial cu avertisment şi ulterior cu excluderea din concurs în cazul în care acestea nu sunt remediate sau se repetă: orice neconcordanţă între echipamentul folosit de concurent şi cel permis de regulament; utilizarea simultană a 4 sau mai multe scule de pescuit; aruncatul sau naditul din apă; aruncatul intenţionat în dreptul standului vecin; intrarea în apă ; tentative de folosire a unei cantităţi mai mari de nadă şi momeală decât cea permisă; existenţa unei persoane în stand care ajută concurentul la diferite operaţiuni legate de pescuit; părăsirea standului nemotivat şi fără aprobare din partea arbitrilor.

Următoarele abateri de la regulament vor fi sancţionate direct cu excluderea din concurs: a. comportamentul nesportiv, injuriile la adresa concurenţilor sau arbitrilor sau orice fel de atitudine ostilă şi nepotrivită, consumarea de băuturi alcoolice; b. cedarea peştilor capturaţi unui alt concurent în vederea favorizării acestuia la întocmirea clasamentului;

CÂNTĂRIREA CAPTURILOR ŞI STABILIREA CLASAMENTULUI

  1. Vor fi luate în calcul la cântărire toate speciile de peşti paşnici (crap, caraș, plătică, babuşcă, roşioară.); 2. Vor există două cântăriri intermediare pentru a se evita moartea peștilor. 3. Nu vor fi luate în considerare la cântărire speciile de peşti răpitori şi nici diferitele tipuri de crap chinezesc; 4. Toți peștii vor fi eliberați după cântărire 5. Peștii morți duc la penalizare cu câte 50 g pentru fiecare peste mort 6. Pe baza greutăţii totale a peştilor capturaţi va fi stabilit clasamentul final; în caz de egalitate departajarea se va face în funcţie de numărul peştilor capturaţi, în favoarea concurentului cu un număr mai mic de peşti (o medie mai mare a greutăţii peştilor) .

DISPOZIŢÎI FINALE 1. Intâlnirea participanţilor, festivitatea de premiere se vor desfăşura la standul arbitrilor; 2. Înscrierea se va face până în 07 septembrie(inclusiv) la adresa de email florin.adam_ah@yahoo.com sau la tel 0726191659 (între orele 08.00-16.00). Titlul mailului de înscriere trebuie să fie: Concurs pescuit-înscriere. 3. La înscriere va rugăm să lăsăți un număr de telefon la care să vi se poată comunica eventualele modificări 4. Dacă unul sau mai mulţi concurenţi nu se vor prezența la tragerea la sorţi, numărul standurilor amenajate va fi redus astfel încât să nu existe stand.

ORGANIZATORUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR DE FURTUL SAU PIERDEREA OBIECTELOR PERSONALE ,SAU ALTE EVENIMENTE DE ACEST GEN,DIN TIMPUL COMPETIȚIEI SPORTIVE!

Premiii :cupe,medalii,diplome,lanseta, mulinetă,trusa de pescuit,fixă