RECENSĂMÂNT AGRICOL. Echipa de recenzori a Primăriei Orașului Năvodari colectează date în teren, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021

0
1686

Trei recenzori ai Primăriei Orașului Năvodari vor fi pe teren, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, pentru a colecta date, prin interviu față-în-față, privind exploatațiile agricole* de pe raza UAT Năvodari. Principiul de înregistrare este cel al utilizării terenului, indiferent
de modul de deținere a terenului ori de statutul juridic (cu sau fără personalitate juridică).

Colectarea datelor se va face prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe tabletă. Chestionarul conține 45 de întrebări și este structurat în 13 capitole, fiind colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole raportate la anumite momente/perioade de referință, astfel:
•       Ziua de 31 decembrie 2020 pentru: efectivele de animale, agricultura ecologică – sectorul animalier, adăposturile pentru animale, distribuția efectivă de animale (specii principale) pe județe;
•       Anul agricol 2019-2020 (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020) pentru:
modul de utilizare a terenului, agricultura ecologică – sector vegetal, persoanele care au lucrat în agricultură, alte activități aducătoare de venituri (alte informații privind activitățile desfășurate în cadrul exploatației agricole, suprafața agricolă utilizată proprietate a
cetățenilor străini, distribuția SAU pe județe)
•       Anul calendaristic 2020 pentru: gestionarea dejecțiilor animaliere, număr mediu de animale
•       Ultimii 3 ani pentru: dezvoltarea rurală.

Exploatațiile agricole care au numai grădină familială sau suprafață mai mică de 15 ari (1500 mp) și/sau deține numai 10 păsări sau un cal nu se recenzează. În aceeași situație sunt și unitățile care dețin doar casă, curte și pădure.

Toate datele și informațiile care vor fi furnizate prin completarea chestionarului electronic instalat pe tabletă sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Datele sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Rugăm toate persoanele intervievate să colaboreze cu recenzorii Primăriei Orașului Năvodari! Potrivit art. 11 din OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea 177/2020, pentru toate exploatațiile agricole recenzate este OBLIGATORIU să se furnizeze datele și informațiile solicitate, corect și complet, și să nu se obstrucționeze activitatea recenzorilor. Încălcarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei.

Recensământul Agricol este o cercetare statistică de interes național și internațional, având o importanță majoră pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene.

Rezultatele finale ale Recensământului General Agricol runda 2020 vor fi publicate în 2 volume, unul cu date la nivel național și unul cu date la nivelul fiecărei macroregiuni de dezvoltare. Totodată, toate datele colectate la nivel național vor fi trimise Uniunii Europene, de unde vin cele mai importante subvenții.


* Exploatația agricolă sau ferma, în funcție de statutul său juridic, poate fi exploatație agricolă fără personalitate juridică sau exploatație agricolă cu personalitate juridică, în care se desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau deținerea de animale și care obțin produse agricole și/sau păstrează suprafețele în bune condiții agricole și de mediu (potrivit art. 2 din OUG nr. 22/2020 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 177/2020).