Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren

0
1053

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 27 noiembrie 2020, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Serviciului Impozite și Taxe Locale – Direcția Economică, din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon: 0241/762675.