Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea modificării anexei la HCL nr. 348/2015 privind Strategia tarifară pentru perioada 2021-2029

0
1509

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data  15 octombrie 2021, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI. Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 348/2015 privind Strategia tarifară pentru perioada 2021-2029”.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: adpp@primaria-navodari.ro.