Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădire sau terenuri neîngrijite și terenuri agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

0
969

Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladire sau terenuri neingrijite si terenuri agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

ANUNŢ

Având in vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aducem la cunoștinţă publică:

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectele de hotărâre sus menționate vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local din cadrul Primăriei până la data de 03.01.2019 orele 12:00.