Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ

0
1330

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aducem la cunoștinţă publică:

– Proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PUZ pentru modificare indicatori urbanistici zonă delimitată pe str. D12, alee de acces și proprietate privată, strada cu N.F. 109096 și str. D5 – teren ce a generat PUZ cu nr. CF 112059, situat în Năvodari, zona Mamaia Nord.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectele de hotărâre sus menţionate vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local din cadrul Primăriei până la data de 26.02.2019 orele 12:00.