Bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2019