Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedural privind exercitarea dreptului de preempțiune NR.63/28.02.2022

0
182

pv Gilca Nicolae