PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 398mp, situat în oraşul Năvodari, strada Corbului fn, judetul Constanta.

0
844

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de
superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 398mp, situat în oraşul Năvodari, strada Corbului fn, judetul Constanta.
Preţul de pornire al licitatiei este de 12,36lei/mp/an.
Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.
Garantia de participare la licitatie este in valoare de 4920lei
Începând din 29.06.2021 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.
Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1
Licitaţia se va organiza în data de 21.07.2021, ora 14,30, la sediul Primariei Orasului Navodari