Primăria orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 205mp

0
862

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 205mp, situat în oraşul Năvodari, strada C4 fn, judetul Constanța.

Preţul de pornire al licitației este de 26,04 lei/mp/an.

Taxa de participare la licitație este de 500 lei.

Garantia de participare la licitație este în valoare de 2225 lei

Începând din 05.08.2020 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în ziua de luni, 31.08.2020, ora 13.00, la sediul Primariei Orasului Navodari