Primăria orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 150mp

0
906

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 150mp, situat în oraşul Năvodari, strada Sperantei fn, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 14,76 lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 923 lei

Începând din 04.08.2020 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în ziua de joi, 27.08.2020, ora 15.30, la sediul Primariei Orasului Navodari