PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafata de 106mp, situat în oraşul Năvodari, strada Randunelelor zona bloc R7

0
54

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren in suprafata de 106mp, situat în oraşul Năvodari, strada Randunelelor zona bloc R7, judetul Constanta.

Preţul de pornire al licitatiei este de 14,64lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 1552lei

Începând din 30.06.2021 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în data de 22.07.2021, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari