primaria-navIn conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri

publice, actualizata, Primaria orasulului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

  • 1 post – educator puericultor – studii medii profil pedagogic, curs Puericultura- Cresa nr. 20;
  • 1 post – psiholog clinician practicant – studii superioare de lunga durata in domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau psihosociologie – Centrul de zi pentru copii;
  • 1 post – asistent medical principal – studii postliceale, vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani – Compartiment asistenta medicala comunitara;
  • 1 post – asistent medical principal – studii postliceale, vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani, experienta minim 2 ani in cabinet stomatologic- Compartiment asistenta medicala comunitara, pe perioada determinata;
  • 1 post- referent- treapta profesionala I- studii medii liceale absolvite cu diploma, vechime in munca si/sau in specialitatea studiilor minim 2 ani – Compartiment monitorizare;
  • 1 post- muncitor calificat, treapta profesionala III- studii generale/medii, vechime in specialitatea studiilor- minim 3 ani- Compartiment Reparatii Intretinere;
  • 1 post- muncitor calificat, treapta profesionala IV- studii generale/medii, vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani – Compartiment Administrare cimitire;
  • 1 post- muncitor necalificat – studii generale/medii – Compartiment Spatii Verzi.

Pentru mai multe informații apăsați aici