Primăria orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante

0
1240
primaria-nav

primaria-navIn conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Primaria orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Disciplina in constructii;

2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Masuratori Topo;

3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare, Spatii Verzi;

4. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Probleme de Mediu;

5. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contencios;

6. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului administratie publica locala;

7. Director Executiv-Directia Juridica-Contencios-Administratie Publica Locala-Achizitii Publice.

Pentru mai multe informații apăsați aici