Oferta și lista preemptorilor depusă de Pribeagu și Ungureanu