MODELUL DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE

0
1665

Vă prezentăm modelul declarației pe proprie răspundere, varianta actualizată și simplificată, cu privire la circulația persoanelor în afara domiciliului, precum și instrucțiunile de completare elaborate de autorități.

• Declarația pe propria răspundere poate fi redactată/completată de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului

• Declarația pe propria răspundere poate fi tipărită și completată olograf/de mână în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului

• Totodată, declarația pe propria răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție

• Declarația pe propria răspundere se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate

• Declarația pe proprie răspundere/adeverința de la angajator, împreună cu actul de identitate, vor fi puse la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Poliției Locale sau ai Jandarmeriei la momentul legitimării

• În privința prezentării declarației pe proprie răspundere/adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin. 4 din Ordonanța Militară nr. 3/2020), precizăm că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentelui menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe propria răspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator)

• Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografierea documentelor (declarație pe proprie răspundere/adeverință de la angajator și act de identitate) la momentul legitimării persoanei.

! Precizăm faptul că orice alte inițiative de a dezvolta platforme electronice folosite pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentae și NU se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea și FOLOSIREA FĂRĂ DREPT A DATELOR PERSONALE!

Vă rugăm să vă informați doar din sursele oficiale și să respectați măsurile dispuse de autorități pe perioada stării de urgență!

#sigurAcasa

Descarcă aici

Model-adeverinta-pentru-angajatori.pdf

Model-declaratie-proprie-raspundere.pdf