Marţi, 02.05.2023, începe distribuirea pachetelor cu produse alimentare către persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat şi grav

0
1305

Adulţii cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, părinţii, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap sunt asteptaţi să ridice pachetele cu ajutoare alimentare de la Cantina de Ajutor Social situată în str. Sănătăţii nr. 2 (intrarea dinspre Serviciul Taxe şi Impozite), după următorul program:

–        Luni, Marţi, Miercuri, Vineri: 08:30 – 12:30;

–        Joi: 08:30 – 12:30; 15:00 – 17:00;

Pachetele se distribuie pe semnatură, în baza actului de identitate şi a certificatului de încadrare în grad de handicap accentuat sau grav (originale şi copie), valabile. Persoanele care la data distribuirii alimentelor execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședinţa în străinatate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

O persoană/familie beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii pachetelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile prevazute de lege.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei de Asistenţă Socială la numerele de telefon: 0241.760.822/0756.055.582 sau la adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro