Integritate instituțională

0
901

1. Cod etic și de integritate

2. Lista cadourilor primite si destinatia acestora, conform Legii nr. 251/2004

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

5. Planul de integritate al instituției

6. un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în SNA, cât și în planul de integritate

7. Situația incidentelor de integritate și măsuri

8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante