Indicatorii aferenti executiei bugetului local trimestrul I 2020